Εκλογές 2012, πληροφορίες για «ενεργούς» πολίτες αλλά και για «κομματάρχες»Μετάδοση αποτελεσμάτων Βουλευτικών εκλογών 2012


Σύνταγμα της Ελλάδας


Τι προβλέπει το Σύνταγμα για τις διερευνητικές εντολές


Πόση εκλογική άδεια δικαιούνται οι ετεροδημότες


Μάθε που ψηφίζεις


Υποψήφιοι βουλευτές


Οι «ανυπότακτοι» του εξωτερικού μπορούν να έλθουν να ψηφίσουν χωρίς πρόβλημα


Εκλογές 2012 νομοθεσία


Στατιστικά εκλογικού σώματος 2012


 Εκλογές 2012 πληροφορίες-οδηγίες


 Εκλογές 2012 δικαστικοί αντιπρόσωποι Παραλίου Άστρους


 Εκλογές 2012 βασικοί εκλογικοί κατάλογοι


 Εκλογές 2012 σταυροί προτίμησης


 Πώς ψηφίζουμε


Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας- ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή.
Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.
Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων.
Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.
Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη: α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).
Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.


«Άχρηστες» πληροφορίες για τις εκλογές