Ο δίσκος στην Ευρωζώνη…


Πηγή: Hagen, Verdens Gang – Νορβηγία