Έχουμε τη τιμητική μας σήμερα στο Google


Στις Ελληνικές εκλογές αφιερωμένο το σημερινό Google doodle.