Οι συσκευές δεν πεθαίνουν!


Ποιες συσκευές ανακυκλώνονται


Οι κατηγορίες των προϊόντων που ανακυκλώνονται είναι μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, λαμπτήρες φθορισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και συσκευές αυτόματης διανομής. Επιγραμματικά, ανακυκλώνονται όλες οι συσκευές που μπαίνουν στην πρίζα ή λειτουργούν με μπαταρία.


Η ανακύκλωση συκευών στην πράξη


Σήμερα το δίκτυο συλλογής της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ καλύπτει το 90% του πληθυσμού και εξυπηρετεί μέσω καταστημάτων, αλλά και δημοτικών σημείων, όλες τις αστικές, καθώς και πολλές ημιαστικές περιοχές της χώρας μας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών νησιών.Πολλοί δήμοι δίνουν τη δυνατότητα στους δημότες τους να παραδίδουν μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές στην υπηρεσία ογκωδών, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης για την ημέρα και ώρα αποκομιδής τους από το πεζοδρόμιο. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφέρουν την παλιά συσκευή τους σε κοντέινερ σε χώρο του δήμου, που είναι δωρεάν τοποθετημένο από την Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ. Επίσης, με την αγορά καινούργιας συσκευής τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή του πελάτη τους κατά την παράδοση της καινούργιας.


Οι μικροσυσκευές παραδίδονται στα καταστήματα που πουλούν ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σε αλυσίδες σουπερμάρκετ, αλλά και σε συμβεβλημένα δημοτικά σημεία, ενώ οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας εναποτίθενται σε ειδικούς κάδους μόνο για λάμπες σε καταστήματα πώλησης λαμπτήρων, καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και επιλεγμένα σουπερμάρκετ.


Για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που επιθυμούν να αποσύρουν τον πάγιο ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους, η διαδικασία δεν απαιτεί παρά ένα τηλεφώνημα στην Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ.


Συλλογική δουλειά


Η συμβολή των συνεργατών της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι καθοριστική για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της εταιρείας. Χρόνο με τον χρόνο έχουμε δημιουργήσει και συνεχίζουμε να οικοδομούμε ένα δυναμικό δίκτυο συνεργατών λιανικής, που συμμετέχουν και συμβάλλουν ουσιαστικά στις δραστηριότητες του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμά μας, με αποτέλεσμα η συλλογή Β2Β κατά το 2011 να παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι ποσότητες συσκευών που συγκεντρώνονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς προέρχονται από την απόσυρση πάγιου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επαγγελματικών μηχανημάτων, καθώς και οικιακών συσκευών υπαλλήλων. Πολλές εταιρείες δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό τους να ανακυκλώνουν τις άχρηστες μικροσυσκευές τους στους ειδικούς κάδους που έχει παραχωρήσει η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ στον χώρο εργασίας τους.Το θεσμικό δίκτυο συλλογής παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών περιλαμβάνει μία ακόμη σημαντική, αλλά μη ενεργοποιημένη πηγή συλλογής, τους δήμους, που αν αφυπνιστούν μπορούν να αλλάξουν το τοπίο της ανακύκλωσης. Στόχος της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ και με τη συνδρομή της πολιτείας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να γίνει βασικός πυλώνας συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων.


Ο δρόμος για έναν καινούργιο κύκλο ζωής


Η επεξεργασία των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) γίνεται στις οκτώ συμβεβλημένες μονάδες ανακύκλωσης που βρίσκονται σε κομβικά σημεία της χώρας και ειδικά για τους λαμπτήρες φθορισμού σε μονάδα στη Γερμανία. Σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία μονάδα απορρύπανσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Κρήτη. Οι μονάδες επεξεργασίας είναι αδειοδοτημένες και με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας. Οταν ένα φορτηγό φτάνει στον χώρο του εργοστασίου, το φορτίο ζυγίζεται, γίνεται η εκφόρτωση και οι συσκευές ταξινομούνται ανάλογα με το είδος τους. Αποθηκεύονται προσωρινά και στη συνέχεια αποσυναρμολογούνται και απορρυπαίνονται με στόχο την απομάκρυνση των βλαβερών ουσιών που περιέχουν. Ακολουθεί περαιτέρω μηχανική επεξεργασία των συσκευών, η ανάκτηση των κλασμάτων επεξεργασίας και η αποθήκευση των επικίνδυνων υλικών για περαιτέρω διαχείρισή τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των παλιών συσκευών, τα αξιοποιήσιμα υλικά τους επιστρέφουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ως πρώτη ύλη.


Τα αποτελέσματα της προσπάθειας μας


Μέσα στο 2011 συγκεντρώθηκαν 42.000 τόνοι ΑΗΗΕ, οι οποίοι αντιστοιχούν σε πάνω από 3 εκατ. παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που δεν κάηκαν, δεν θάφτηκαν στις χωματερές και δεν εγκαταλείφθηκαν στη φύση. Ολες οι ηλεκτρικές συσκευές που συλλέχθηκαν οδηγήθηκαν για επεξεργασία, με μέσο συντελεστή αξιοποίησης 90% και επιμέρους συντελεστές αξιοποίησης ανά κατηγορία σημαντικά υψηλότερους σε σχέση με τους εθνικούς στόχους.


Η κινητήριος δύναμη της ανακύκλωσης


Ο ενεργός πολίτης είναι ο πρώτος κρίκος στην αλυσίδα της ανακύκλωσης και εκείνος που έχει τη δύναμη να περάσει το μήνυμα ότι η ανακύκλωση αποτελεί ανάγκη και προτεραιότητα. Ως σήμερα τα αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης των πολιτών εξελίσσονται θετικά. Η γνώση ότι οι συσκευές ανακυκλώνονται έχει διπλασιαστεί σε σχέση με δύο χρόνια πριν και για τις μεγάλες οικιακές συσκευές φτάνει το 90%. Επίσης, έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των πολιτών που ανακυκλώνουν τις ηλεκτρικές συσκευές τους. Ωστόσο έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αφού στην Ελλάδα ανακυκλώνουμε το ένα τρίτο περίπου των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγουμε ετησίως.


Στην ανάπτυξη της ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών καταλυτικό ρόλο παίζει η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη. Το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενημέρωση, ώστε να αναγνωριστεί η αξία της συγκεκριμένης πρακτικής.


Το δεύτερο σημαντικό βήμα είναι οι πολίτες να πιστέψουν ότι η προσπάθειά τους αποδίδει και μετριέται σε δεκάδες χιλιάδες τόνους αξιοποιήσιμων υλικών με θετικό αντίκτυπο για το περιβάλλον και την κοινωνία. Η ενθάρρυνση των πολιτών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους απέναντι στην υπεύθυνη δουλειά που έχουμε αναλάβει αποτελεί τη βάση της επικοινωνίας μας μαζί τους. Μέσα από τις καμπάνιες ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια επιδιώκουμε συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία, με σκοπό να τους ενημερώνουμε, να απαντούμε στα ερωτήματά τους και να ακούμε τους προβληματισμούς τους.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ


Ποια είναι η ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.


Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα, εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ, για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ αποσκοπούν στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων. Πρόκειται για εταιρεία μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών. Με αφετηρία την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», οι οικονομικοί πόροι για την αξιοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προέρχονται από τις εισφορές των συμβεβλημένων στο σύστημα παραγωγών. Με τη συμμετοχή τους οι επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό εκπληρώνουν τις νομικές υποχρεώσεις τους σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ. Πρωταρχική επιδίωξη της εταιρείας είναι η επίτευξη των εθνικών στόχων ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως αυτοί καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία και για τη συλλογή περιλαμβάνουν τουλάχιστον 4 κιλά ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο ανά κάτοικο και ανά έτος, καθώς και βαθμό αξιοποίησης από 50% ως 80%, κατ’ ελάχιστον, του μέσου βάρους ανά συσκευή ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής. Οι προσπάθειες της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ είναι διαρκείς ώστε να επιτυγχάνονται όσο το δυνατόν μεγαλύτεροι στόχοι από τους εθνικούς στόχους που καθορίζονται από την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και με το μικρότερο δυνατό κόστος.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ www.electrocycle.gr.


Πηγή: tovima.gr