Στο ΕΣΠΑ η συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου Βατικών Μονεμβασίας


Εισαγωγικό σημείωμα: Το Κάστρο των Ζαφειρόπουλων στο Παράλιο Άστρος θα μπει στο ΕΣΠΑ στην άλλη ζωή!! οι υποσχέσεις ήταν κάλπικες?


Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου υπέγραψε την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση από το ΔΕΠΙΝ – Πελοποννήσου 2007 – 2013 του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Κάστρου Βατικών, Δήμου Μονεμβασίας, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης Νο 24 του ΔΕΠΙΝ- Πελοποννήσου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.750.000,00 €.


Το κάστρο των Βατίκων είναι κτισμένο σε φυσικά οχυρή θέση στην κορυφή λόφου, ο οποίος δεσπόζει στην περιοχή σε σημείο απόλυτα στρατηγικό που ελέγχει τον Λακωνικό κόλπο μέχρι το στενό Κυθήρων και Ελαφονήσου και την ευρύτερη χερσαία περιοχή. Είναι κηρυγμένο ως αρχαιολογικός χώρος.


Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: συστηματική ανασκαφική έρευνα τόσο στο εσωτερικό του κάστρου όσο και στον γύρω από αυτόν χώρο, ενίσχυση των θεμελίων του περιμετρικού τοίχου από την εξωτερική πλευρά, στερέωση όλων των σωζόμενων τοίχων, συντήρηση – στερέωση της άνω απόληξης των τοίχων, αποκατάσταση κατεστραμμένων παρειών τοίχων, κατασκευή νέων τοίχων ή προσθηκών στους σωζόμενους για την αντιμετώπιση στατικών προβλημάτων, ενίσχυση υφιστάμενων θόλων και αποκατάσταση της θολοδομίας των κτηρίων Α και Ζ, αποκατάσταση του μετώπου του νοτίου τόξου του κτηρίου Δ, διάνοιξη όλων των αποφραγμένων ανοιγμάτων, διατήρηση & συντήρηση αρχικών αρμολογημάτων, επιχρισμάτων και δαπέδων, τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων επισκεπτών.


Πηγή: kalimera-arcadia.gr