Κτηματογράφηση της προστατευόμενης περιοχής NATURA της λίμνης Μουστού


Η λίμνη του Μουστού


Προχωρά η άμεση κτηματογράφηση 20,1 εκατομμυρίων στρεμμάτων όλων των χερσαίων προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας, οι οποίες ανήκουν στο δίκτυο ΝΑΤURA.
Στόχος η προστασία της βιοποικιλότητας, της πανίδας και χλωρίδας καθώς και η εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης αφού θα οριοθετηθούν οι περιοχές υψηλής προτεραιότητας.
Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκ ευρώ.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 241 Τόποι Κοινοτικής Σημασίας και 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας, περιοχές σημαντικές για την αναπαραγωγή της ορνιθοπανίδας.


Πηγή: skai.gr