Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις νέες άδειες ταξί


Από την Περιφέρεια Αττικής ξεκινά η διαδικασία για την έκδοση των πρώτων νέων αδειών ταξί ύστερα από την ψήφιση του νόμου για την απελευθέρωση του κλάδου. Η περιφέρεια δημοσίευσε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων αδειών ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλον τύπο.


Από την Περιφέρεια Αττικής ξεκινά η διαδικασία για την έκδοση των πρώτων νέων αδειών ταξί ύστερα από την ψήφιση του νόμου για την απελευθέρωση του κλάδου. Η περιφέρεια δημοσίευσε σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων αδειών ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλον τύπο.


Ωστόσο οι νέες άδειες ταξί που θα εκδοθούν θα αφορούν μόνο στα πολυθέσια (7-9 θέσεων) ειδικής μίσθωσης ταξί, για τα οποία προβλέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία στην περιφέρεια περίπου 100 νέες άδειες. Απ’ αυτές οι 30 θα αφορούν σε ειδικά διασκευασμένα οχήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες.


Αλλά και από τις 100 νέες άδειες θα χορηγηθούν στους ενδιαφερομένους μόνον όσες απομείνουν ύστερα από κλήρωση, εφόσον ολοκληρωθεί η μετατροπή ήδη υφιστάμενων αδειών ΕΔΧ.


Κι αυτό γιατί ο αριθμός των υφιστάμενων αδειών συμβατικών ταξί είναι ήδη πολύ μεγαλύτερος απ΄αυτόν που ορίζει ο μαθηματικός τύπος.


Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου και κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει εκτός από τα δικαιολογητικά να τις συνοδεύει και από εγγυητική επιστολή ύψους 5.000 ευρώ. Επίσης πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφέρειας Αττικής για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.


Εως τις 31 Οκτωβρίου θα έχει εκδοθεί η απόφαση του περιφερειάρχη, με την οποία θα καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός ταξί.


Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr, καθώς και στη Διαύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/Β41Β7Λ7-ΘΒΠ.


Πηγή: ethnos.gr