1895, σε φωτογραφικό στούντιο


Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Ζαχαρίας Φοίτηρης.


Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:


1.      Είναι τραβηγμένη σε άγνωστο φωτογραφικό στούντιο.


2.      Η χρονολόγηση έγινε κατ’ εκτίμηση, της ηλικίας, του εικονιζόμενου.


3.      Ο εικονιζόμενος ήταν πατέρας της Σωσώς Φοίτηρη.


Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.