Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας βάζει τις βάσεις εξυγίανσης του τρόπου ανάθεσης δημοσίων έργων….


Πριν μερικούς μήνες ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης κήρυξε πόλεμο στις στημένες δημοπρασίες των δημοσίων έργων που γίνονται στην Πελοπόννησο. Τότε είχε θέσει ως κατώτατο όριο έκπτωσης το 8%. Δηλαδή καμία δημοπρασία δεν θα γίνεται δεκτή αν δεν υπάρχει έκπτωση μεγαλύτερη από το 8% του προυπολογισμού.


Είναι γνωστή στην Ελλάδα η τακτική οι εργολάβοι να συμφωνούν στον προθάλαμο των δήμων και της περιφέρειας και να παίρνουν τις δημοπρασίες με ασήμαντες εκπτώσεις.


Δείτε ένα απλό παράδειγμα.  • Στις 2/5/2012 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου με την αρ. 467 απόφασή της και   ύστερα  από εισήγηση της κ. Προέδρου, αποφάσισε ομόφωνα (απουσίαζε το μέλος κ.Γόντικας, ψηφισαν υπέρ τα μέλη κ.Βαλασόπουλος και κ.Φαρλέκας)  την ακύρωση της δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82ης Επ. Ο. (ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΗ-ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ)>> Προϋπολογισμού: 400.000€  ΚΑΠ 2011  κρίνοντας ότι η οικονομική προσφορά του μειοδότη είναι  μη ικανοποιητική για τον κύριο του έργου.
  • Στον διαγωνισμό (δημοπρασία) για το εν λόγο  έργο που διεξήχθη στις 17-2-2012 έλαβαν μέρος τρεις (3) εργολήπτες οι οποίοι προσέφεραν εκπτώσεις  8%, 4%  και  3%.
  • Στις  15/5/2012 η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε την επαναδημοπράτηση  του έργου.
  • Στις 12/6/2012 διενεργήθηκε  ο διαγωνισμός του έργου στον οποίο συμμετείχαν 6 εργοληπτικές επιχειρήσεις.
  • Ο μειοδότης του έργου προσέφερε  έκπτωση  42% , ο 2ος  κατά σειρά μειοδοσίας 35%  και ο τελευταίος  12%.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  1. Κέρδισε το Δημόσιο συμφέρον αφού η περιφέρεια γλύτωσε 160.000 ευρώ  ενώ έχουμε απόλυτη πλέον  αλλαγή σκηνικού στα δημόσια έργα.
  2. Επιβεβαιώνεται  αυτό που συνεχώς δηλώνει η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ότι στην Οικονομική επιτροπή  επιτελείται ουσιαστικό έργο σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού και σ’ αυτό συμβάλουν πολύ  οι τρεις (3)  σύμβουλοι της μειοψηφίας κ. Βαλασόπουλος, κ. Φαρλέκας από την παράταξη του κ.Δράκου και ο κ.Γόντικας. Υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις αλλά ποτέ δεν γίνεται στείρα αντιπολίτευση.

 


Στη περίπτωση τώρα του τρόπου ανάθεσης του έργου επισκευής του Λιμανιού Παραλίου Άστρους η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Βόρειας Κυνουρίας αφού καινοτόμησε στην πρόσκληση των υποψήφιων εργοληπτών, επέτυχε τα ακόλουθα:


1.Μετά από «σκληρές διαπραγματεύσεις» με τους δύο εναπομείναντες υποψήφιους εργολήπτες που είχαν δώσει 0% και 2% έκπτωση αντίστοιχα,κατακύρωσε την εργολαβία στον υποψήφιο εργολήπτη του 2% με συνολική τελική έκπτωση 3% !!!!, που μεταφράζεται σε περίπου 6000 Eυρώ όφελος για το Δήμο και τη Περιφέρεια!


2.Η περιφέρεια και χρηματοδότης του έργου μετά την εξέλιξη αυτή μελετά στο εξής την διοργάνωση σεμιναρίων με εισηγητές στελέχη από από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας,περί του τρόπου δημοπράτησης δημοσίων έργων,


3.Σύμφωνα με πληροφορίες Επιστημονικοί Φορείς,Εργοληπτικές Εταιρείες,το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΟΤΑ απ’ όλη την Ελλάδα,σπεύδουν να δηλώσουν συμμετοχή καταβάλοντας μάλιστα το προβλεπόμενο τίμημα συμμετοχής.Ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί επίσης από την Ευρωπαική Κοινότητα,ειδικά για τα θέματα διαφάνειας.


Πρωτοπόρος και καινοτόμος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας για άλλη μιά φορά!