«Ιππής» του Αριστοφάνη και οι ιππείς του σήμερα

Την Παρασκευή και το Σάββατο, 20-21 Ιουλίου, ανεβαίνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου η παράσταση Ιππής του Αριστοφάνη, την οποία συστήνουμε να παρακολουθήσετε.

Η επικαιρότητα του Αριστοφάνη είναι παγκοίνως γνωστή, παραθέτω μία μικρή περίληψη του έργου, με την επισήμανση ότι, τυχόν συσχετισμός με σημερινά πρόσωπα ή καταστάσεις είναι εντελώς συμπτωματικός!!!

«Οι Ιππής είναι κωμωδία του Αριστοφάνη που διδάχτηκε το 424 π.Χ. στα Λήναια και κέρδισε τη νίκη. Το όνομά της προέρχεται από το χορό του έργου. Ήταν η πρώτη κωμωδία που ανέβηκε με το όνομα του Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης άρχισε να συγγράφει τους Ιππής για να στηλιτεύσει έναν πολιτικό της εποχής, τον δηµαγωγό Κλέωνα, ο οποίος ήταν προσωπικός εχθρός του. Ένας πολιτικός φαύλος που οδηγούσε στην καταστροφή τη χώρα Βρισκόσαστε στον έβδοµο χρόνο του Πελοποννησιακού Πολέµου. Ο Αριστοφάνης με την κωμωδία αυτή πραγματεύεται τη φαυλότητα της εξουσίας και πώς η εξουσία µπορεί να οδηγήσει µία χώρα – στην προκειμένη περίπτωση την Αθήνα του Πελοποννησιακού Πολέμου- στην καταστροφή. Το μήνυμα του έργου είναι κάτι που µας αφορά και θα µας αφορά πάντα. Άρα είναι οι καταστάσεις τις οποίες το έργο θίγει που παραµένουν επίκαιρες. Στο πρόσωπο του Κλέωνα µπορούµε να δούµε τον κάθε πολιτικό, τον κάθε άρχοντα του τόπου που διοικεί άσχηµα και οδηγεί τη χώρα του σε αδιέξοδο.

Η κύρια ιδέα, επίσης, ότι για να χτυπήσεις έναν φαύλο πολιτικό πρέπει να εφεύρεις έναν φαυλότερο οπότε ο φαυλότερος χτυπάει τον κακό είναι και πρωτότυπη αλλά και πάρα πολύ απαισιόδοξη. Δυστυχώς όµως η ιστορία επαναλαµβάνεται.»