Aπό το Πράσινο Ταμείο Υπόγειοι Κάδοι Απορριμμάτων και Κοινόχρηστα Ποδήλατα;


Aπό το Πράσινο Ταμείο η χρηματοδότηση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων & των ανακυκλώσιμων υλικών με τη μέθοδο της υπογειοποίησης»;


Στην υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εφαρμογή ενός συστήματος 24 υπόγειων κάδων σε 12 κοινοτικά/δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου; Η υλοποίηση αυτής της δράσης αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των δημοτών;


Από την πρώτη κιόλας μέρα θα έπρεπε να κάνει πραγματικό αγώνα δρόμου η νέα δημοτική αρχή  ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση έργων και δράσεων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας.


            Το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε να ενταχθεί στον άξονα προτεραιότητας «Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015». Στην πλήρη ανάπτυξη του συστήματος θα εξασφαλίζονταν τα εξής πλεονεκτήματα: • Αναβαθμίζεται η αισθητική εικόνα του χώρου χάρις στην υπόγεια εγκατάσταση των κάδων. Το μόνο εμφανές μέρος του συστήματος είναι η πλατφόρμα κυκλοφορίας μαζί με ένα καλαίσθητο και συμπαγών διαστάσεων πύργο τροφοδοσίας.

 • Αυξάνεται η αποθηκευτική ικανότητα.

 • Αποτρέπεται ριζικά η έκθεση των απορριμμάτων στην κοινή θέα και ελέγχεται με βέλτιστο τρόπο το πρόβλημα δυσοσμιών χάρις στην στεγανότητα του συστήματος.

Λειτουργικά πλεονεκτήματα • Οικονομικότερο κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με άλλα συστήματα

 • Δυνατότητα απασχόλησης υπαρχόντων απορριμματοφόρων

 • Το περιορισμένο βάρος του κάδου επιτρέπει εύκολο χειρισμό του γερανού, υψηλότερη ασφάλεια και γρήγορη διαδικασία αποκομιδής.

Οικονομικά πλεονεκτήματα • Συμβατότητα με υφιστάμενα απορριμματοφόρα

 • Οι απαιτήσεις συντήρησης είναι σχεδόν μηδαμινές

 • Μηδαμινό ποσοστό πιθανότητας βλαβών

 • Μεγάλη αντοχή σε καταπονήσεις και προσκρούσεις

 • Δεν απαιτούνται αναλώσιμα υλικά ή ανταλλακτικά

Περιβαλλοντικά Πλεονεκτήματα • Υψηλή αισθητική, χαμηλή στάθμη θορύβου, αποτελεσματική αντιμετώπιση οσμών

 


Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων;


Στο Πράσινο Ταμείο του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα μπορούσε επίσης να ενταχθεί  πρόταση του δήμου για προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων; 


Πρόκειται για ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο  εντάσσεται στο πλαίσιο της «Αστικής Αναζωογόνησης 2012-2015»,  το οποίο έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων εντός του αστικού χώρου.  


Τα έργα και οι δράσεις θα διέπονται από τις βασικές αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης και θα προάγουν τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των τοπικών διαμερισμάτων, τη περιβαλλοντική βελτίωση και το βιοκλιματικό σχεδιασμό.  


Η λειτουργία του προγράμματος θα μπορούσε να προβλέπει τη δημιουργία πέντε σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων σε πέντε δημοτικές περιοχές π.χ. Παραλίου Άστρους,Αγ.Άνδρέα, Ξηροπηγάδου,Κάτω Βερβένων και Άστρους, έσοδα για το δήμο και σταδιακή μείωση των ρύπων και κατανάλωσης καυσίμων, την εξοικείωση των δημοτών ως προς την χρήση του ποδηλάτου με την ταυτόχρονη ενημέρωση τους για τη δράση. 


Το πρόγραμμα αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων έχει ως στόχο αφενός η περιοχή να αποκτήσει σταδιακά ένα νέο πρόσωπο αφετέρου να προσεγγίσει όλες τις ηλικίες σχετικά με τα θετικά της χρήσης του ποδηλάτου ως εναλλακτική μορφή μετακίνησης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορούσε να  προσφέρει σε όλους τους κατοίκους/τουρίστες και παραθεριστές τη δυνατότητα της ποδηλατικής μετακίνησης εντός και εκτός ορίων τών τοπικών κοινοτήτων χωρίς να χρειάζεται να προβούν στην αγορά ποδηλάτου .


Επίσης πρόβλεψη δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο και την εφαρμογή  Μελέτης του Πολυτεχνείου; σχετικά με το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων;