Νέος Πρόεδρος στην τοπική Κοινότητα Κορακοβουνίου


Με απόφαση του Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας, αντικαθίσταται ο εκλιπών Πρόεδρος της τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου Γύφτος Δημήτριος του Εμμανουήλ, με τον μέχρι σήμερα τοπικό Σύμβουλο του συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών» κ. Λυτρίβη Αθανάσιο του Παναγιώτη, ο οποίος έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης από τους υπόλοιπους τοπικούς Συμβούλους του ιδίου συνδυασμού.


Πηγή: kalimeraarkadia.gr