Ο δήμος ετοιμάζει ευρυζωνικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης;


Ο Δήμος Bόρειας Κυνουρίας στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης όλου του φάσματος των ψηφιακών υπηρεσιών που οφείλει να παρέχει στους πολίτες του,θα προβεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών για εγκατάσταση ευρυζωνικού δικτύου, προκειμένου μεταξύ άλλων να συνεισφέρει στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στις περιοχές που διαμένουν;


Στη σημερινή πραγματικά δύσκολη εποχή, ο Δήμος Bόρειας Κυνουρίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο των τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων του,για να εξυπηρετηθούν σταδιακά οι περισσότερες από τις περιοχές που δεν διαθέτουν ευρυζωνική πρόσβαση;


Ο Δήμος διαβεβαιώνει τους πολίτες ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου καταστρώνουν σχέδιο ψηφιακής εξυπηρέτησης του κοινού και θα παρέμβουν άμεσα προς άρση τεχνικών δυσκολιών και αδυναμίας παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών;


Θα υποβάλει πρόταση που στόχο θα έχει την επέκταση- βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του;