Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο τελευταίος ανεμόμυλος των Σπετσών


Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο μύλος του Γόμπου στον Άγιο Κωνσταντίνο, πάνω από την πόλη των Σπετσών, ο τελευταίος ανεμόμυλος του νησιού.


Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ημερησίας, το 2010, με απόφαση της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής εγκρίθηκε η σχετική μελέτη και εκδόθηκε άδεια για την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του ανεμόμυλου.


Δυστυχώς όμως, η λειτουργική του αποκατάσταση, τη χρηματοδότηση της οποίας έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο σημερινός του ιδιοκτήτης, δεν έχει προχωρήσει, διότι μπροστά από το μύλο σχεδιάζεται να ανεγερθεί κτίριο, που θα επηρεάζει την κίνηση της φτερωτής του ανεμόμυλου εμποδίζοντας την λειτουργία του.


Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, πρόσφατα το Τοπικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων Αττικής έδωσε το «πράσινο φως» για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για την κατασκευή κατοικίας γόνων γνωστού εφοπλιστή, στο εκτός σχεδίου πόλεως και μέχρι σήμερα αδόμητο μυλοτόπι.


Η κατοικία θα εμποδίζει την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του ανεμόμυλου, καθιστώντας αχρείαστη τη λειτουργική του αποκατάσταση.


Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2011 η μελέτη αποκατάστασης του ανεμόμυλου παρουσιάστηκε επίσημα στο 13th International Symposium on Molinology στο Aalborg της Δανίας.


Πηγή: econews.gr