Η Ινδία έσπασε το φράγμα του 1GW στα φωτοβολταϊκά


Η εγκατεστημένη φωτοβολταϊκή ισχύς στην Ινδία ξεπέρασε το ένα Γιγαβάτ σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της χώρας.
Το 65% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκά στην Ινδία βρίσκεται στην επαρχία Γκουχαράτ στα δυτικά της χώρας.
Η επίτευξη του στόχου του ενός Γιγαβάτ έγινε νωρίτερα από τις προβλέψεις του υπουργείου που ανέμενε 800 Μεγαβάτ στα τέλη του 2012.
Μέχρι το τέλος του έτους αναμένονται ακόμα 598 Μεγαβάτ από φωτοβολταϊκά.
Αρωγός στην προσπάθεια ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών στην Ινδία έχει σταθεί η κυβέρνηση η οποία θέσπισε πολιτικές προσέλκυσης επενδυτών τόσο εγχώριων όσο και διεθνών.
Πηγή: econews.gr