Ποσό 130.500 € θα μπει στo ταμείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας


Με απόφαση του Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό πάνω από 1.000.000 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση μηνός Αυγούστου 2012 στους Δήμους της Αρκαδίας.


Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι το αποδιδόμενο ποσό είναι προσαρμοσμένο αφενός στην πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων περί κατανομής των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012, αφετέρου δε, λόγω της μείωσης των εσόδων που αποτελούν πηγή των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2012 έναντι των ΚΑΠ των Δήμων έτους 2011 και σε κάθε περίπτωση λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου και των παρεμβάσεων, στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής.


Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους δικαιούχους Δήμους, αποτελούν έσοδα του λογαριασμού “Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες” του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν την όγδοη (η΄) δόση (μηνός Αυγούστου), των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, έτους 2012.


Τονίζεται ότι στα αποδιδόμενα ποσά έχουν συνυπολογισθεί :


α) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α΄βαθμού, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ,


β) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους,


γ) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς


τους,


δ) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α΄βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ και


ε) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων στο Δ.Βόρειας Κυνουρίας.


Τα ποσά τα οποία προβλέπει η απόφαση για τους Δήμους της Αρκαδίας, είναι…


ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 130.500,97


ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 194.871,07


ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 180.764,04


ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 100.027,11


ΤΡΙΠΟΛΗΣ 490.973,71


Πηγή: kalimera-arkadia.gr