Ρεσάλτο στα γηρατειά…


Οι συνταξιούχοι φαίνεται ότι θα πληρώσουν το μάρμαρο των περικοπών…Καλούνται να εισφέρουν για το σώσιμο της χώρας μας από τη χρεοκοπία το ποσό των 4,598 δισ. ευρώ με δέκα μέτρα που τσούζουν το ένα περισσότερο από το άλ­λο.


Το ποσό αυτό βρίσκεται στη λίστα που αφορά τις περικοπές, την οποία έχουν καταθέσει τα τζιμάνια του υπουργείου Οικονομικών στα κόμματα που στη­ρίζουν την κυβέρνηση. Οι ενστάσεις, βέβαια, τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη ΔΗΜΑΡ, δίνουν και παίρνουν. Τα κυριότερα σημεία της λίστας επιβάλλουν:


1 Κατάργηση των δώρων σε κύριες και επικουρι­κές συντάξεις.


Το μέτρο αποδίδει 2,240 δισ. ευρώ και λόγω των μεγάλων δημοσιονομικών εξοικονομήσεων συγκε­ντρώνει ουσιαστικές δυσκολίες υποκατάστασης. Συνδέεται άλλωστε ευθέως με το ύψος από το οποίο θα ξεκινήσουν οι κλιμακωτές περικοπές στις συντά­ξεις και η εναλλακτική της μη περικοπής των δώρων ήταν το μαχαίρι στις συντάξεις να ξεκινήσει από τα 600 ευρώ.


2 Κλιμακωτό ψαλίδι από 2% έως και 10% στις συ­ντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ.


Προβλέπεται μείωση συντά­ξεων 2% για μηνιαίες αποδοχές από 1.000 έως 1.500 ευρώ, για το επόμενο κλιμάκιο συντάξεων, από 1.501 έως και 2.000 ευρώ, προβλέπεται περικοπή 5% και για συντάξεις που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ η μείωση θα φτάσει το 10%.


Το «μυστικό» των μεγάλων επιβαρύνσεων κρύβε­ται στο γεγονός ότι τα όρια αφορούν το άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων. Οι εξοικονομή­σεις αντιστοιχούν στα 640 εκατ. ευρώ.


3 Εξορθολογισμό παροχών εφάπαξ για 211 εκατ. ευρώ. Με το μέτρο θα πληγούν όλοι οι δικαιούχοι εφά­παξ από το 2013 και μετά, με πρώτους τους συνταξι­ούχους του Δημοσίου, για τους οποίους η μείωση θα φτάσει στο 23%.


4 Επιπρόσθετα προβλέπεται και «εξορθολογισμός των παροχών εφάπαξ προηγουμένων ετών που δεν έχουν καταβληθεί (αναδρομική ισχύς)». Αυτό φωτογραφίζει περισσότερους από 50.000 δικαιούχους που βρίσκονται στην ουρά του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, κα­θώς έχουν κάνει από το 2010 και μετά αίτηση για εφάπαξ αλλά δεν το έχουν λάβει ακόμα, καθώς απαιτούνται 2 δισ. ευρώ, τα οποία δεν υπάρχουν στο Ταμείο. Το ανα­δρομικό μαχαίρι θα φέρει εξοικονό­μηση 300 εκατ. ευρώ.


5 Συνολικά 300 εκατ. ευρώ θα δώσουν οι περικοπές στις συντάξεις στρατι­ωτικών και αστυνομικών, οι οποίες οφείλο­νται στην κατάργηση των αυτόματων μισθολογι­κών προαγωγών.


6 Περί τα 336 εκατ. ευρώ ευελπιστεί να κερδίσει το οικονομικό επιτελείο από τη μάχη, μέσω δια­σταυρώσεων, με τις συντάξεις «μαϊμού».


7 Ποσό 400 εκατ. ευρώ θα προκύψει λόγω της επί­πτωσης στις συντάξεις από τις μειώσεις στα ειδι­κά μισθολόγια.


8 Αύξηση των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για να θεμελιωθεί δικαίωμα ελάχιστης σύνταξης από 4.500 σε 6.000 ένσημα θα έχει δημοσιονομικό αποτέλεσμα 30 εκατ. ευρώ.


9 Η επιβολή πλαφόν 720 ευρώ στην κύρια σύντα­ξη ανύπαντρων θυγατέρων θα έχει κέρδος 30 εκατ. ευρώ και


10 Καθιέρωση ηλικιακού ορίου για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ. Προβλέπεται ότι η καταβολή ΕΚΑΣ θα γίνεται σε άτομα άνω των 64 ετών με το δημοσιο­νομικό αποτέλεσμα στα 114 εκατ. ευρώ.


Πηγή: topontiki.gr