Πώς ρυθμίζεται το θέμα της μεταφοράς 200.000 μαθητών


Με δύο αποφάσεις του το υπουργείο Εσωτερικών προχωρά ασθμαίνοντας στη ρύθμιση του προβλήματος της μεταφοράς 200.000 μαθητών.


Ήδη χθες δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012-2013, ενώ υπεγράφη και απόφαση για την επιχορήγηση των Περιφερειών με κονδύλι ύψους 21 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των δαπανών.


Ειδικότερα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ρυθμίζονται εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με τους διαγωνισμούς ανάθεσης και γίνεται κούρεμα 17% του κόστους μεταφοράς. Μετά από απόφαση των Περιφερειακών Συμβουλίων θα υπάρξει παράταση των υπαρχουσών συμβάσεων μέχρι το τέλος της νέας σχολικής χρονιάς σε όποια περιοχή δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις.


Εν τω μεταξύ η απόφαση που υπεγράφη για τη κατανομή μέρους των οφειλών για τη μεταφοράς των μαθητών, αφορά συνολικά 21 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποδοθούν στις περιφέρειες για να τα κατανείμουν στους μεταφορείς. Πρόκειται για οφειλές του χρονικού διαστήματος από01.01.2012 έως 30.6.2012.


Το υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να ανανεωθούν οι συμβάσεις.


Επισυνάπτονται:


Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου


Η σχετική εγκύκλιος


Η απόφαση για την κάλυψη δαπανών των μεταφορέων