Υποβολή φακέλου απο τον Δήμο Γορτυνίας για να γίνει πράσινη η Τ.Κ Καμενίτσας


Ο Δήμος Γορτυνίας θα υποβάλλει φάκελο ένταξης στο πρόγραμμα: «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» για την Τ.Κ Καμενίτσας σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, παρουσία του Δημάρχου.


Η άνθρωποι της Καμενίστας σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της κοινότητας Κύριου Τρυφωνόπουλου, είχαν μελετήσει απο τις αρχές της δεκαετίας του 90 προτάσεις για ένταξη σε αντίστοιχα πιλοτικά προγράμματα που περιελάμβαναν ενα φράγμα, ενα εργοστάσιο παραγωγής πέλετ με σκοπό την παραγωγή ενέργειας, έξυπνα δίκτυα για διαχείριση κατανάλωσης κοινόχρηστου ρεύματος.


Όσον αφορά το πρόγραμμα, εντάσεται στο ΕΣΠΑ, αφορά οργανισμούς αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και χρηματοδοτεί δράσεις που αφορούν στην Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στη βέλτιστη διαχείριση απορριμμάτων, καθώς και στην αειφόρο διαχείριση υδατικών πόρων.


Λήξη υποβολής φακέλων έχει οριστεί η 28η Σεπτεμβρίου 2012.


Η απόφαση του Δήμου Γορτυνίας έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.