Σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στα οχήματα του Δήμου;


Σύμβαση με εταιρεία για την προμήθεια του συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης μέσω GPS για το στόλο των οχημάτων που διατηρεί, υπέγραψε ο δήμος Ρήγα Φεραίου σε μια προσπάθεια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δημότες και τη μείωση του κόστους τους.


Το σύστημα είχε εφαρμοστεί πιλοτικά σε κάποια οχήματα του δήμου, ενώ τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν, οδήγησαν στην επέκτασή του και στα υπόλοιπα οχήματα. Παρόμοιο σύστημα αρχίζουν και εφαρμόζουν πλέον και άλλοι δήμοι.


Ο δήμος Ρήγα Φεραίου διαθέτει αυτή τη στιγμή γύρω στα 30 οχήματα, εκ των οποίων τα περισσότερα απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας, αλλά υπάρχουν και σκαπτικά μηχανήματα καθώς και γκρέιντερ. Παράλληλα ξεκίνησαν και οι διαδικασίες οργάνωσης Γραφείου Κίνησης.


Η δήμαρχος Ελένη Λαΐτσου τόνισε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση της κίνησης των οχημάτων η οποία θα γίνεται από ένα συγκεκριμένο χώρο.


« Με το σύστημα αυτό θα μπορούμε να βλέπουμε τις κινήσεις των οχημάτων, τις αποστάσεις που διανύουν, την καταγραφή των χρόνων από τις στάσεις και τις σταθμεύσεις τους, την περισυλλογή των απορριμμάτων, αλλά και των υπόλοιπων εργασιών. Στόχος μας είναι αφενός να μειώσουμε το κόστος της λειτουργίας, αφετέρου να αυξήσουμε το επίπεδο της αποτελεσματικότητας και να παρεμβαίνουμε, οπουδήποτε υπάρχει καθυστέρηση ή πρόβλημα.


Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής και των ποσοτήτων σε καύσιμα που εφοδιάζονται τα οχήματα για να επιτελέσουν το έργο τους. Το σύστημα θα αρχίζει να εφαρμόζεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».