Στο μικροσκόπιο κληροδοτήματα, σχολάζουσες κληρονομιές και αδρανείς καταθέσεις


Κληροδοτήματα, σχολάζουσες κληρονομιές και αδρανείς καταθέσεις επιδιώκει να καταγράψει και να αξιοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.
Στο πλαίσιο αυτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, συγκροτεί επιτροπή με επικεφαλής πανεπιστημιακούς η οποία θα αναζητήσει τους αδρανείς πόρους.
Σύμφωνα με παλαιότερες εκτιμήσεις, η αξιοποίηση των 11.000 κληροδοτημάτων θα μπορούσε να αποφέρει μακροπρόθεσμα δημοσιονομικό όφελος περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως.
Οι σχολάζουσες κληρονομιές υπολογίζονται σε 3.000 με την αξία τους να ανέρχεται σε περίπου 4 δισ.
Στο μεταξύ, αναφορικά με τις αδρανείς καταθέσεις, σύμφωνα με νομοθεσία του 1942, όσοι λογαριασμοί είναι σε ακινησία για διάστημα μεγαλύτερο των 20 ετών, κατατίθενται υπέρ του Δημοσίου.


Πηγή: kathimerini.gr