Με μία άδεια όλες οι μεγάλες επενδύσεις…


Fast track για την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως και το Σούνιο, το Ελληνικό αλλά και κάθε έκταση που ανήκει σε δημόσιους φορείς και θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο στρατηγικών ιδιωτικών επενδύσεων στην Ελλάδα προωθεί η κυβέρνηση.


 


Με νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Ανάπτυξης, επιχειρεί να αναμορφώσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα απλουστεύει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να ξεμπλοκάρουν μεγάλες επενδύσεις.


 


Στόχος της κυβέρνησης είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και η προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων σε τομείς όπως ο Τουρισμός, η Ενέργεια, η Εκπαίδευση και ο Πολιτισμός.


 


Για τον λόγο αυτόν προχωρά στη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για τις αδειοδοτήσεις μεγάλων επενδύσεων (Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων), η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις στρατηγικών επενδύσεων, ενώ θεσμοθετεί και την «πολυάδεια» ώστε να επιταχυνθούν οι χρόνοι υλοποίησης των επενδύσεων.


 


Η «ΠΟΛΥΑΔΕΙΑ». Ο κάθε επενδυτικός φάκελος που θα αφορά δημόσια στρατηγική επένδυση, με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, θα αποστέλλεται από το Invest in Greece στη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, η οποία θα διαχειρίζεται τις αιτήσεις συγκεντρωτικά, ενώ ως προς τις ενταγμένες επενδύσεις στο fast track το Ιnvest in Greece θα παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδειών παραμονής των αλλοδαπών επενδυτών και θα υποβάλλει σχετική εισήγηση στον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων.


 


Με την καθιέρωση της «πολυάδειας» δεν θα απαιτείται πλέον η έκδοση επιμέρους αδειών προκειμένου να αρχίσει η εκτέλεση μιας επένδυσης αλλά θα αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή ότι οι προϋποθέσεις έκδοσής της πληρούνται.


 


Ετσι η εκτέλεση ενός έργου θα ξεκινά αμέσως μετά την απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και στη συνεχεία το κράτος θα ελέγχει τις προϋποθέσεις.