Ιδιωτικοποιούνται υπηρεσίες των Δήμων


Με τον χαρακτηρισμό «νέο μνημονιακό φρούτο», αναφέρεται η ΠΟΕ ΟΤΑ στο θέμα της ιδιωτικοποίησης οργανισμών των δήμων, που όπως εκτιμά θα προέλθει από την κατάργηση κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων, για τους οποίους δεν διατίθενται χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά μόνο από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Ταυτόχρονα, εκφράζει την αντίθεσή της στο πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία», μέσω του οποίου οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται, «ενοικιάζουν» εργαζόμενους για την κάλυψη εργασιών που σχετίζονται με συντήρηση πρασίνου, οδοποιία, οδοκαθαρισμό κ.α..
Σύμφωνα με την ομοσπονδία των εργαζομένων στους ΟΤΑ, «βασικό μνημονιακό στόχο, ως φάρμακο στην κρίση, αποτελεί η απόλυση χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ».
Η κάλυψη των τομέων που καταργούνται ή σταδιακά συρρικνώνονται, γίνεται με κοινωνικούς συνεταιρισμούς, όπου οι εργασιακές σχέσεις είναι δυσμενέστερες και το πρόγραμμα «Κοινωφελής Εργασία», όπως σημειώνει η ΠΟΕ ΟΤΑ, είναι «είναι μια επανάληψη των stage, μέσω των οποίων εργάζονταν επί χρόνια άνθρωποι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο στενό δημόσιο τομέα».