Πανελλήνιος Αντικαρκινικός Έρανος


Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, στο πλαίσιο της Εθνικής Αντικαρκινικής Εκστρατείας, πραγματοποιεί τον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο από την 10 Σεπτεμβρίου 2012 έως 31 Οκτωβρίου 2012.


Το συλλεγόμενο ποσό διατίθεται για τους παρακάτω σκοπούς:


·         Την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου με τις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους


·         Την πλήρη ίαση από την ασθένεια


·         Την διατήρηση της ποιότητας ζωής


·         Την ελάττωση της δαπάνης για νοσηλεία και την ελάττωση των θανάτων από τον καρκίνο.


Η ενίσχυση στον Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο μπορεί να πραγματοποιηθεί, ως εξής:


·         Αποστολή ενός (1) ευρώ, από την 1-10-2012 έως 07-10-2012, με SMS στο 19059.


·         Κατάθεση ποσού στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στον αρ. λογαριασμού: 040/483128-49.