Η ΚΕΔΕ για ΚΕΠ/ΑΡΙΑΔΝΗ-Στις Περιφέρειες οριστικά η Μεταφορά Μαθητών


Πάνω από 35 εκ. ευρώ το «φέσι» στους δήμους για τα ΚΕΠ


Χωρίς καμιά σχετική διαβούλευση ή ενημέρωση από την πλευρά του αρμόδιου υπουργείου Εσωτερικών, οι δήμοι της χώρας καλούνται να καλύψουν τη μισθοδοσία των 2.064 μόνιμων υπαλλήλων των ΚΕΠ, μη έχοντας, όπως είναι επόμενο, προϋπολογίσει το σχετικό κόστος, το οποίο ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ ετησίων, στις δαπάνες τους.


Διαχρονικά η μισθοδοσία των υπαλλήλων των ΚΕΠ καλύπτονταν από κεντρικούς πόρους που αποδίδονταν στους δήμους , επιπλέον του δωδεκατημορίου.


Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, με επιστολή που απέστειλε στον υπουργό Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012, σημειώνει ότι σε μια χρονική στιγμή που πολλοί δήμοι προσπαθούν εναγωνίως να καλύψουν τη μισθοδοσία και τις λειτουργικές τους δαπάνες, παρόμοιες ενέργειες έρχονται να επιβαρύνουν επιπλέον οικονομικά τους δήμους που ήδη βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο.


Σημειώνει εμφατικά το γεγονός ότι της σχετικής απόφασης δεν προηγήθηκε διαβούλευση ή ενημέρωση από την πλευρά του κου Στυλιανίδη, και ζητά την άμεση επανεξέταση της απόφασης επαναφοράς του προηγούμενου καθεστώτος της επιπλέον του δωδεκατημορίου χρηματοδότησης των ΚΕΠ.


ΚΕΔΕ για την ΑΡΙΑΔΝΗ: Γιατί δεν αξιοποιεί το υπουργείο έτοιμα στοιχεία των ληξιαρχείων και της ΕΛΣΤΑΤ


Κάθετα αντίθετη με την νέα οικονομική επιβάρυνση και την ταλαιπωρία των πολιτών που θα επιφέρει η δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διασταύρωσης των μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών δηλώνει η ΚΕΔΕ, μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση .


Με ανακοίνωσή της η ΚΕΔΕ εγκαλεί το υπουργείο Εργασίας γιατί, όπως αποδεικνύεται, μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιήσει τα στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, που εκ του νόμου συγκεντρώνουν τα ληξιαρχεία των δήμων, και αντίγραφα των οποίων αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία των θανόντων ασφαλισμένων. Τονίζει δε πως με μια απλή νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσαν να αποσταλούν στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στο υπουργείο Εργασίας και οι υπόλοιπες κατηγορίες πράξεων μεταβολής οικογενειακής κατάστασης (γάμος, γέννηση κ.λπ.), χωρίς να οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και των ασφαλιστικών ταμείων, δημιουργώντας παράλληλα και τις συνθήκες για την λειτουργία ενιαίας βάσης αυτών των δεδομένων.


Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει η ΚΕΔΕ, όλα τα παραπάνω στοιχεία μεταβολής οικογενειακής κατάστασης αποστέλλονται επίσης σε μηνιαία βάση στην ΕΛΣΤΑΤ και άρα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από το υπουργείο Εργασίας.


«Με βάση λοιπόν τα δυο παραπάνω δεδομένα, τονίζει η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί οριστικά χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, χωρίς ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών , αλλά και χωρίς οικονομικό κόστος για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο, δεδομένου ότι τα τελευταία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό που θα καταβάλλεται στους συμβολαιογράφους για την δήλωση πράξης θανάτου.


Επομένως, τα ληξιαρχεία έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την όλη διαδικασία χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τους πολίτες, αρκεί όμως το υπουργείο και τα ασφαλιστικά ταμεία να αναλάβουν την ευθύνη αξιοποίησης των στοιχείων που συλλέγουν.


Εξάλλου θεωρούμε αδιανόητο στην εποχή που καταβάλλεται προσπάθεια να εδραιωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη να επιλέγονται από το υπουργείο διαδικασίες που επιβαρύνουν οικονομικά τον πολίτη και τον ταλαιπωρούν».


Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΕΔΕ έχει ως εξής: Οι ανακοινώσεις του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση για την καταπολέμηση της παραβατικότητας που παρατηρείται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης με τις παράνομες συντάξεις καθώς και για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας και της εξοικονόμησης πόρων των ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει σύμφωνους.


Όμως, η εξαγγελία του υπουργού για τη δημιουργία ενδιάμεσου φορέα διασταύρωσης των οποιωνδήποτε μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών ( γέννηση, γάμος, θάνατος κ.λπ.) μέσω συμβολαιογράφων με την καταβολή αντιτίμου και της ταλαιπωρίας που θα υφίστανται οι πολίτες, μας βρίσκει πλήρως αντίθετους και τούτο διότι:  • · Πρώτον, ήδη με την ισχύουσα νομοθεσία σε κάθε δήμο ο ληξίαρχος είναι εκ του νόμου υποχρεωμένος να αποστέλλει σε μηνιαία βάση αντίγραφα όλων των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου που εκδίδει στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία των θανόντων ασφαλισμένων. Με αυτό δεδομένο, με μία απλή νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί η υποχρέωση του ληξίαρχου να αποστέλλει αντίγραφα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες πράξεων μεταβολής οικογενειακής κατάστασης (γάμος, γέννηση κ.λπ.), για να ενημερώνεται η βάση δεδομένων των ασφαλιστικών ταμείων και για να δημιουργηθεί βάση δεδομένων στο ίδιο του υπουργείο.

  • · Δεύτερον, επίσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ληξιαρχεία είναι υποχρεωμένα να αποστέλλουν σε μηνιαία βάση στην ΕΛΣΤΑΤ, όλες τις μεταβολές που αφορούν γεννήσεις, γάμους, θανάτους κ.λπ., σε ήδη υπάρχουσα και λειτουργούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στοιχεία τα οποία, από ό,τι προκύπτει, δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα.

Με βάση λοιπόν τα δυο παραπάνω δεδομένα το πρόβλημα μπορεί να λυθεί οριστικά χωρίς πρόσθετη γραφειοκρατία, χωρίς ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών , αλλά και χωρίς οικονομικό κόστος για τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία, που είναι άλλωστε και το ζητούμενο, δεδομένου ότι τα τελευταία θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό που θα καταβάλλεται στους συμβολαιογράφους για την δήλωση πράξης θανάτου.


Επομένως, τα ληξιαρχεία έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την όλη διαδικασία χωρίς οικονομική επιβάρυνση και ταλαιπωρία για τους πολίτες, αρκεί όμως το υπουργείο και τα ασφαλιστικά ταμεία να αναλάβουν την ευθύνη αξιοποίησης των στοιχείων που συλλέγουν.


Εξάλλου θεωρούμε αδιανόητο στην εποχή που καταβάλλεται προσπάθεια να εδραιωθεί η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαφάνεια και η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη να επιλέγονται από το υπουργείο διαδικασίες που επιβαρύνουν οικονομικά τον πολίτη και τον ταλαιπωρούν.


Στις περιφέρειες τελικά η αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών, δίδονται 17 εκατ. ευρώ στους μεταφορείς


Μετά τη θύελλα αντιδράσεων και των κινητοποιήσεων γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σήμερα στη κατάθεση σχεδίου νόμου για την «Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για Μεταφορά Μαθητών».


Σύμφωνα με το επίμαχο σχέδιο μεταφέρεται οριστικά η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών από τους Δήμους στις Περιφέρειες.


Επίσης όπως έγινε γνωστό με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη καταβάλλονται 14.000.000 Ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας και 3.000.000 Ευρώ στους Δήμους για την αποπληρωμή οφειλών προς τους μεταφορείς.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών η επόμενη καταβολή οφειλομένων έχει προγραμματισθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.


Μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου ο Ευριπίδης Στυλιανίδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μεταφορά των μαθητών αποτελεί βασική υποχρέωση της πολιτείας. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε μάχη με το χρόνο για να προλάβουμε να είμαστε έτοιμοι στην αρχή της σχολικής χρονιάς παρά το γεγονός ότι ως τον Αύγουστο καμία διαγωνιστική διαδικασία Δήμου δεν είχε καταλήξει σε ανάδοχο και οι οφειλές προς τους μεταφορείς ξεπερνούσαν τα 140.000.000 Ευρώ».


Αναλυτικά το σχέδιο νόμου:


http://www.hellenicparliament.gr/NomothetikoErgo/KatatethentaNomosxedia?law_id=6bf9f9bce156-46a2-bea3-352136cefe66