Μητροπολίτης απαγορεύει το Facebook στους ιερείς


Χωρίς friends και like θα μείνουν οι ιερείς σε Αιτωλία και Ακαρνανία, αφού ο Μητροπολίτης Κοσμάς, απαγόρευσε τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μητροπολίτης εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία εξηγεί ότι απαγορεύεται πλέον η χρήση social media από τους ιερείς, επειδή «προκαλούν εις εαυτούς και αλλήλους πειρασμόν, ανυπολόγιστον πρόκλησιν και βλάβην πνευματικήν, ατομικήν και οικογενειακήν.» Προειδοποιούνται δε οι παραβάτες με ποινές.


Η εγκύκλιος του Μητροπολίτη αναφέρει:


«Μετά από προσεκτικήν έρευναν και παρακολούθησιν διεπιστώσαμεν ότι κληρικοί της ημετέρας Ι.Μ. έχουν και χρησιμοποιούν σελίδας κοινωνικής δικτυώσεως εις το διαδίκτυον με αποτέλεσμα να προκαλούν εις εαυτούς και αλλήλους πειρασμόν, ανυπολόγιστον πρόκλησιν και βλάβην πνευματικήν, ατομικήν και οικογενειακήν»


Για όσους επιμείνουν να χρησιμοποιούν κρυφά τα «αμαρτωλά» δίκτυα ο Παναγιώτατος προειδοποιεί για ποινές:


«Κατόπιν τούτων, εντελλόμεθα όπως χωρίς αναβολήν όσοι ιερείς διαθέτουν Facebook, MSN, Twitter κλπ, να το καταργήσουν πάραυτα. Εάν όμως επιδείξουν ανυπακοήν και συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν θα αντιμετωπίσουν και θα δεχθούν προσωπικόν επιτίμιον.»


Πηγή: lifo.gr