Μη νόμιμη η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους δήμους χωρίς πόρους


Απόφαση σταθμός του Γ΄ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει τους δήμους, οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς την ταυτόχρονη μεταφορά πόρων.


Το θέμα έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.


Ο δήμος είχε αρνηθεί να εφαρμόσει απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την οποία μεταβιβάζονταν σ’ αυτόν χωρίς αντίστοιχη μεταφορά πόρων αρμοδιότητες συντήρησης δρόμων (φανάρια, ηλεκτροφωτισμό, πεζοδρόμια κ.α).


Ειδικότερα ο Δήμος Ηρακλείου με την με αριθ. 2221/15-11-07απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης θα έπρεπε να αναλάβει την υποχρέωση συντήρησης των οδών που διέρχονται από τα όριά του, όπως τα τμήματα εθνικών οδών που περνούν μέσα από τα εγκεκριμένα Πολεοδομικά Σχέδια, τα τμήματα όλων των παλαιών εθνικών οδών που βρίσκονται εντός των ορίων κ.α. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της δημοτικής αρχής η επίμαχη αρμοδιότητα προκαλούσε επιπλέον δαπάνη στα οικονομικά του δήμου που θα υπερέβαινε τις 500.000 € ετησίως.


Ο Δήμος Ηρακλείου κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως της απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο με την με αριθ. 2599/2011 απόφασή του τον δικαίωσε ακυρώνοντας την απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Κρήτης. Ο δήμαρχος Γιάννης Κουράκης εξέφρασε με δηλώσεις του την ικανοποίηση του για την απόφαση την οποία χαρακτήρισε ως «απόφαση- σταθμό για όλη την Τοπική Αυτοδιοίκηση».


Γνωμοδότηση


Η επίμαχη απόφαση του ΣτΕ, δικαιώνει ουσιαστικά το σύνολο των δήμων οι οποίοι έχουν αρνηθεί να τους μεταβιβαστούν αρμοδιότητες από το Κράτος χωρίς την μεταφορά και των αντίστοιχων πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Σύμφωνα με γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Πάνου Ζυγούρη, το ΣΤΕ δεν είναι η πρώτη φορά που βγάζει «κόκκινη κάρτα» στη κεντρική διοίκηση για τη μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους. Συγκεκριμένα το ΣΤΕ από το 2009 μέχρι το 2011 έχει βγάλει τρεις αποφάσεις( 2599/2011, 506/2010, 389/2009) σύμφωνα με τις οποίες «κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων».