Μέσω ΕΣΠΑ έρχονται προσλήψεις για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων στην περιοχή μας!


Το Κάστρο των Ζαφειρόπουλων στο Παράλιο Άστρος


Υπογράφτηκε η απόφαση για την Ένταξη της Πράξης “Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στον Αξονα Προτεραιότητας “07 – Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης” του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”.


Η πράξη αυτή, προβλέπει:


«1.Φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων


Συγκεκριμένα προβλέπεται η πρόσληψη του φυλακτικού προσωπικού για τους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας Ε΄ ΕΠΚΑ. Η πρόσληψη του φυλακτικού προσωπικού (άτομα 9) έχει σαν στόχο την καλύτερη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων.


2.Προστασία , ανάδειξη και ευπρεπισμός αρχαιολογικών χώρων , μνημείων , μουσείων και εν γένει πολιτιστικών υποδομών για την διασφάλιση της προσβασιμότητας των χώρων αυτών στο ευρύ κοινό αλλά και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες της Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.


Συγκεκριμένα θα προσληφθούν καθαριστές (άτομα 2) και εργατικό προσωπικό – εργατοτεχνικό προσωπικό (άτομα 4) στους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας Ε΄ ΕΠΚΑ. Το ανώτερο προσωπικό θα απασχοληθεί σε αποψιλώσεις , καθαρισμούς , απομάκρυνση επιχώσεων και βελτίωση προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους. Στην παρούσα ενέργεια προβλέπεται και η πρόσληψη , μουσειολόγου – μουσειοπαιδαγωγού για την εκπόνηση και λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , για ειδικές κοινωνικές ομάδες καθώς και για άλλες εκδηλώσεις κοινωνικού σκοπού.


3. Διοργάνωση διήμερου ενημερωτικού σεμιναρίου


Πριν την έναρξη των παραπάνω εργασιών θα διεξαχθεί διήμερο ενημερωτικό σεμινάριο από το μόνιμο προσωπικό της Ε’ ΕΠΚΑ σε θέματα προστασίας, ανάδειξης και συντήρησης αρχαιοτήτων. Σε ότι αφορά στην φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, εκτός από το προσωπικό της εφορείας στο σεμινάριο θα κληθούν να συμμετάσχουν αστυνομικοί από την Ασφάλεια της Σπάρτης.»


Πηγή: kalimera-arkadia.gr