Στην Παλαιστίνη του 1920


Σπάνιες επιχρωματισμένες φωτογραφίες, συνέχεια