Πλημμύρισαν ποντίκια δρόμοι!!


Οξύτατο πρόβλημα με τα ποντίκια αντιμετωπίζει η Θεσσαλονίκη -κυρίως το κέντρο, η Άνω Πόλη και άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές με παλιά κτήρια- γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.


Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας “Αγγελιοφόρος” , η εν λόγω υπηρεσία δέχεται συχνά παράπονα και καταγγελίες πολιτών για ένα θέμα που αφορά τη δημόσια υγεία, καθώς τα τρωκτικά είναι φορείς παθογόνων μικροβίων που ευθύνεται για επικίνδυνες ασθένειες όπως λεπτοσπείρωση, εξανθηματικός τύφος, τριχινίαση, τουλαραιμία, λεϊσμανίαση, τοξοπλάσμωση κ.ά.


Εστίες ανάπτυξης τρωκτικών μπορεί να είναι το αποχετευτικό δίκτυο, εγκαταλειμμένα οικόπεδα με βλάστηση, οικόπεδα με οικιακά απορρίμματα, άχρηστα υλικά οικοδομικά μπάζα κ.λπ., παλαιά εγκαταλειμμένα – κατεστραμμένα κτίρια, υπό ανέγερση ημιτελή κτίρια, ανοιχτοί αποθηκευτικοί χώροι, εγκαταλειμμένα υπό μακρόν οχήματα κ.λπ.


—Τα μέτρα


Η διεύθυνση καλεί τους δήμους, αλλά και τους πολίτες, να λάβουν προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, ώστε να ελεγχθούν οι πληθυσμοί των τρωκτικών:


Απομάκρυνση άχρηστων υλικών, μπάζων, απορριμμάτων κ.λπ. από ανοιχτούς χώρους, οικόπεδα, χώρους πρασίνου, πλατείες κ.λπ.


– Περίφραξη των οικοπέδων για την αποφυγή απόρριψης απορριμμάτων – μπάζων δομικών υλικών κ.λπ. από διερχόμενους πολίτες.


– Λήψη μέτρων για την εξυγίανση των εγκαταλειμμένων κτιρίων και τήρηση της νομίμου διαδικασίας για την κατεδάφιση των παλαιών, κατεστραμμένων και επικίνδυνων κτισμάτων.


– Τακτική αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων για την αποφυγή υπερπλήρωσης των δημοτικών κάδων και συγκέντρωση απορριμμάτων περιμετρικά αυτών.


– Απομάκρυνση παλαιών και εγκαταλειμμένων οχημάτων.


Τακτοποίηση αποθηκευμένων υλικών σε ανοιχτούς αποθηκευτικούς χώρους σε παλέτες, ράφια κ.λπ. και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων.


– Μέτρα καταπολέμησης στις εστίες ανάπτυξης τρωκτικών που είναι σύνθετα και θα πρέπει να μεθοδεύονται από τις τοπικές δημοτικές αρχές με ειδικά συνεργεία καταπολέμησης ή σε συνεργασία με εξειδικευμένες επιχειρήσεις – εταιρίες ή φορείς που διαθέτουν την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια.