1948 (3), στρατός και κλήρος


Η φωτογραφία απεικονίζει παρέα σε τραπεζάκι καφενείου, τα μέλη που την αποτελούσαν ήταν από αριστερά προς τα δεξιά, τα εξής: 1. Δημήτριος Κλεισάρης (ανθυπολοχαγός), 2. Αλέξανδρος Συρεγγέλας (δάσκαλος), 3. Βασίλης Μαγκλής και 4. Παπάνθιμος.


Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:


1.      Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο που σήμερα είναι το καφέ «Γενί» (πρώην).


2.      Είναι χρονολογημένη το 1948.


3.      Αποτελεί συνέχεια της δημοσιευμένης φωτογραφίας υπό τον τίτλο 1948 (2), Κυριακή και σχόλη.


4.      Οι προαναφερόμενοι κάθονταν στο καφενείο του Κουτσαντώνη.


5.      Ήταν αργία, το μαρτυρά η επίσημη στολή του στρατιωτικού.


6.      Ο Παπάνθιμος όντας κοινωνικός και εξωστρεφής, τον βλέπουμε πανταχού παρών.


Πατήστε  εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.