Πρόταση για μείωση αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 30% στο Δήμο Τρίπολης


Παρέμβαση στον Υπουργό οικονομικών επί του κυοφορούμενου νομοσχεδίου περί ενιαίου φόρου ακινήτων εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Τρίπολης Σάββας Σαββάκης στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Η εισήγηση ανέφερε ότι: «Όπως όλοι γνωρίζουμε, σύντομα θα θεσμοθετηθεί ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων που θα αντικαταστήσει το ΕΕΤΗΔΕ το λεγόμενο «χαράτσι» της ΔΕΗ και τον φόρο ακίνητης περιουσίας.


Σύμφωνα με τους δεσμευτικούς όρους του μνημονίου πρέπει να εισπραχθούν στην τρέχουσα χρήση περί τα 3,2 δις €!!! χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον, τον προορισμό της διάθεσή τους.


Το έννομο συμφέρον μας, θεμελιώνεται από τις διατάξεις του άρθρου 259 του ν. 3852/10(Καλλικράτης) σύμφωνα με το οποίο, το 50% επί των εισπράξεων του φόρου ακίνητης περιουσίας αποτελεί κεντρικό αυτοτελή πόρο αποδιδόμενο στους ΟΤΑ που η αντικατάστασή του με το νέο ενιαίο φόρο, δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναπλήρωση των πόρων της θεσμοθετημένης πηγής.


Από την άλλη πλευρά ο Δήμος μας, ως ο πλησιέστερος προς τον πολίτη δημοκρατικός θεσμός, υποχρεούται να στηρίζει τους δημότες, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προστασίας κατά το δυνατό του εισοδήματός τους, που διαρκώς συρρικνώνεται εξαιτίας των λαμβανόμενων κάθε φορά δημοσιονομικών μέτρων. Βεβαίως όχι μόνο με τις μειώσεις των δημοτικών τελών και γενικότερα με τις ενισχύσεις και παρεχόμενες υπηρεσίες στα πλαίσια της χαραχθείσας και ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής αλλά και με αποφασιστικές παρεμβάσεις, στα κέντρα λήψεων αποφάσεων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν ή μηδενιστούν οι προαναγγελθείσες δυσβάστακτες για τη συντριπτική πλειονότητα των δημοτών πρόσθετες φορολογίες, όπως με την επικείμενη επί των ακινήτων, η αξία των οποίων τείνει να απαξιωθεί σε μεγάλο βαθμό.


Εν όψει των διαβουλεύσεων του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου και λαμβάνοντες υπόψη:


α) την προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων του Δήμου που αποτελεί κύρια


μέριμνά του


β) τη δεινή οικονομική κατάσταση των δημοτών που δυσκολεύονται να


καλύπτουν βασικές τους ανάγκες


Εισηγούμαστε


Να παρέμβουμε με ομόφωνη απόφασή μας στον κ. Υπουργό των οικονομικών ώστε κατά τη διαβούλευση, να ληφθούν υπόψη και να ικανοποιηθούν, τα παρακάτω αιτήματα, τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και του Δήμου μας που αποτελεί και αίτημα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης:


η μείωση για τον Δήμο Τρίπολης των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων κατά 30% τουλάχιστον και η κατάργηση των συντελεστών εμπορικότητας, ώστε οι νέες αξίες να συμβαδίζουν με τις πραγματικές


η εξαίρεση από τον ενιαίο φόρο ακινήτων των αγροτεμαχίων


ο καθορισμός νομοθετικά ποσοστού 40% επί των εσόδων του ενιαίου φόρου των ακινήτων, ώστε το 50% επί του γινομένου, να αποτελεί κατά το άρθρο 259 του Καλλικράτη, κεντρικό αυτοτελή πόρο που θα αναπληρώνει τον πόρο του καταργούμενου φόρου ακίνητης περιουσίας.»


Πηγή


Σ.Σ: Μία πρόταση με κοινωνικές παραμέτρους, παρόμοια ή παραπλήσια δεν έχουμε ακούσει!! από την συμπολίτευση ή την αντιπολίτευση του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.