Διορθώστε τις λανθασμένες καταχωρήσεις στις βάσεις δεδομένων


Την άμεση διόρθωση των λανθασμένων καταχωρήσεων στο δηλωθέν Μητρώο Δεσμεύσεων στις Βάσεις Δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» στα οικονομικά στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου 2012, ζητεί με έγγραφό του το υπουργείο Εσωτερικών. Σε διαφορετική περίπτωση οι δήμοι κινδυνεύουν να μην πάρουν επιχορήγηση.


Στη σχετική εγκύκλιο που έχει αποστείλει προς όλους τους δήμους αναφέρονται με λεπτομέρειες τα λάθη κάθε δήμου. Οι παρατηρήσεις –επισημάνσεις πρέπει να καταχωρηθούν στο σύστημα του κάθε δήμους καθώς όπως είναι γνωστό όλα τα σχετικά δεδομένα καταχωρούνται στο Μητρώο Δεσμεύσεων στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.


Σε περίπτωση που το σύστημα τα θεωρεί «λανθασμένα» οι δήμοι διατρέχουν τον κίνδυνο της μη επιχορήγησης -χρηματοδότησης του φορέα –δήμου. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει πραγματοποιήσει ελέγχους στα υποβληθέντα στοιχεία και διαπίστωσε ότι παρουσιάζονται λάθη κυρίως στα χρηματικά ποσά που αναφέρονται. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί από τους δήμους και τις περιφέρειες να ερευνήσουν τα παρακάτω θέματα:  • Να μας αιτιολογήσουν πλήρως τις επίμαχες εγγραφές εάν δεν προέκυψαν από λανθασμένη καταχώρηση-πληκτρογράφηση,

  • Να προβούν άμεσα σε διορθώσεις στη βάση δεδομένων κατόπιν επικοινωνίας με τους αρμόδιους για την διαχείριση της βάσης δεδομένων υπαλλήλους της ΕΕΤΑΑ Α.Ε..

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι για τη μείωση του κόστους, οι απαντήσεις μπορούν να σταλούν στο fax μας 210.37.44.813 ή 843 ή στα e-mails e.tsamilis ypes.gr, ypes.gr”>s.kirolyti ypes.gr, ypes.gr”>n.tataridas ypes.gr. Ταυτόχρονα, παρακαλούμε οι απαντήσεις σας να κοινοποιηθούν και στο e-mail της αρμόδιας διεύθυνσης του ΓΛΚ για την εξαγωγή της λίστας.