Ερώτηση στον ΥΠΕΚΑ για τα «τυφλά» οικόπεδα


Ο Βουλευτής Αργολίδας της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιάννης Ανδριανός κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ε. Λιβιεράτο με θέμα την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με την παραχώρηση από ιδιώτες κοινόχρηστών χώρων (δρόμων) προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (τυφλά οικόπεδα) σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
Το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής :
«Με την παρούσα ερώτηση επανέρχομαι στο ζήτημα που έχει προκύψει – το οποίο έχω θέσει με τις από 24/2/2010 και 2/12/2010 Ερωτήσεις μου – από την αλλαγή του κανονιστικού πλαισίου που ορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την παραχώρηση από ιδιώτες εδαφικών λωρίδων και τη θέση τους σε κοινή χρήση, προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο (τυφλά οικόπεδα), σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων.
Το πρόβλημα προέκυψε με την απόφαση της τότε αρμόδιας Υπουργού (εγκύκλιος 1/3678/2010), οι Πολεοδομίες να μην εγκρίνουν πράξεις και να μην εκδίδουν οικοδομικές άδειες σε ιδιοκτησίες που έχουν δημιουργηθεί κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 23 ετών που ήταν εν ισχύι το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, είχε δημιουργηθεί μεγάλος αριθμός οικοπέδων με την προβλεπόμενη από αυτό διαδικασία, ενώ χιλιάδες πολίτες σχεδίασαν τη ζωή τους αγοράζοντας γη με την προοπτική της οικοδόμησης, κατατέμνομντας τις περιουσίες τους, κάνοντας γονικές παροχές, παραχωρώντας με συμβολαιογραφικές πράξεις λωρίδες γης στο Δημόσιο ως κοινόχρηστους χώρους και καταβάλλοντας φόρους και συμβολαιογραφικά έξοδα.
Προφανώς αναγνωρίζοντας το αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκαν τα πράγματα από την παραπάνω εγκύκλιο και χωρίς να δοθεί κάποια οριστική λύση με την 10237 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, με την 978 από 9/9/2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Μ. Καλτσά συγκροτήθηκε επιτροπή με έργο την «καταγραφή των προβληματικών διατάξεων του ισχύοντος πλαισίου για την οριοθέτηση και τη δόμηση στους παραπάνω οικισμούς [κάτω των 2000 κατοίκων] … και την υποβολή προτάσεων για την συμπλήρωση, ενοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών οριοθέτησης, κατάταξης σε κατηγορίες καθώς και των σχετικών διατάξεων για καθορισμό των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στα χωριά ανάλογα με το μέγεθος, το χαρακτήρα τους κλπ
Στην γραπτή απάντηση στην με αριθμό πρωτοκόλλου 7192/2-12-2010 σχετική Ερώτηση που είχα καταθέσει, η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας, μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Η Υπηρεσία μας και η Επιτροπή που συγκροτήθηκε […] στο πλαίσιο αντιμετώπισης συνολικότερα των προβλημάτων – ασαφειών – ελλείψεων του από 24-4-85 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ’/3-5-85) όπως ισχύει, έκρινε σκόπιμη την συγκέντρωση και καταγραφή της εμπειρίας των κατά τόπους πολεοδομικών Υπηρεσιών που έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις του Π. Δ/τος αυτού και επομένως γνωρίζουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες του. Βάσει του σκεπτικού αυτού με τον υπ’ αριθμ. 46917/4-11-10 έγγραφο της Διεύθυνσής μας ζητήθηκαν οι απόψεις των κατά τόπον υπηρεσιών εφαρμογής (Πολεοδομίες) ως αποτέλεσμα εμπειρίας υλοποίησης των διατάξεων της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 181/Δ’/3-5-85).
Ως εκ τούτου, η λειτουργία της Επιτροπής (για την τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση και τη δόμηση σε περιοχές προϋφιστάμενων του έτους 1923 και μικρών οικισμών πληθυσμού μέχρι 2000 κατοίκων που συστάθηκε με βάση το έγγραφο 978/9-9-10 ΓΓ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος […] προφανώς θα επιμηκυνθεί για εύλογο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για τη συλλογή και αποδελτίωση των σχετικών απαντήσεων. Θεωρούμε το θέμα ιδιαίτερης σημασίας που απαιτεί σοβαρή και εμπεριστατωμένη αντιμετώπιση και γι’ αυτό κρίνουμε ότι απαιτείται τουλάχιστον ένα τρίμηνο προκειμένου να συνεκτιμηθούν και αξιολογηθούν οι απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και στη συνέχεια να υποβάλει η επιτροπή τις σχετικές προτάσεις της».
Καθώς οι πολίτες που πλήττονται, συνεχίζουν να βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη νομιμότητας, μη γνωρίζοντας ουσιαστικά αν και πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις μέχρι πρότινος οικοδομήσιμες ιδιοκτησίες τους.
Κατόπιν αυτών,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
(1) Αν έχει κατατεθεί πόρισμα από την ως άνω επιτροπή και τι αυτό αναφέρει.
(2) Τι δράσεις έχουν ληφθεί και ποιος είναι ο σχεδιασμός των περαιτέρω δράσεων προκειμένου να λυθεί οριστικά το πρόβλημα».


Πηγή