Δεν υπάρχει σάλιο… Κανείς δεν έχει να πληρώσει

Σε κάθετη πτώση βρίσκονται τα έσοδα του Δήμου Τρίπολης (και το ίδιο ισχύει σχεδόν για όλους τους δήμους της χώρας), λόγω της κρίσης που βαθαίνει και δεν επιτρέπει στον κόσμο να πληρώνει τους λογαριασμούς του…


Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο δημοτικό συμβούλιο, από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Σάββα Σαββάκη, το πρώτο τρίμηνο (Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος) του 2013, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2012, τα έσοδα του Δήμου Τρίπολης παρουσίασαν πτώση σχεδόν κατά 40%.


«Υπολογίζαμε να εισπράξουμε 750.000 ευρώ μέσω της ΔΕΗ και τελικά εισπράξαμε μόνο 450.000 ευρώ» είπε ο Σ. Σαββάκης, εξηγώντας ότι ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (όπου υπάρχουν και τα δημοτικά τέλη) και προχωρά σε διακανονισμούς, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ με τη σειρά της –αφού δεν εισπράττει- να μην αποδίδει τα χρήματα στο δήμο.


Παράλληλα, στο δήμο έχουν μειωθεί από πέρυσι κατά 18% οι ΚΑΠ (οι επιχορηγήσεις από το κράτος), ενώ τα οικονομικά έχουν επιβαρυνθεί και από το τεράστιο κόστος της μεταφοράς των σκουπιδιών εκτός Πελοποννήσου.


Παρά ταύτα όμως,  ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών τόνισε ότι όχι μόνο δεν έχει γίνει αύξηση των δημοτικών τελών, αλλά εξετάζεται και μείωση για ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. 


Πηγή