Βιοντίζελ από τηγανέλαια και στην Τρίπολη


Στην παραγωγή βιοντίζελ από τηγανέλαια, προχωρά ο δήμος Τρίπολης.


Ειδικότερα ο δήμος θα προμηθευτεί εξοπλισμό που θα μετατρέπει τα τηγανέλαια σε καύσιμα, ενώ ενθαρρύνει τους αγρότες της περιοχής στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών.


Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, βραχυπρόθεσμος στόχος του Δήμου είναι η εγκατάσταση συγκεκριμένης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής βιοντίζελ που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα οχήματα του δήμου μειώνοντας κατά το ήμισυ την αξία των καυσίμων.


Σημειώνεται ότι τα καταστήματα της περιοχής έχουν τη δυνατότητα παραγωγής περίπου 70.000 λίτρων από τηγανέλαια ετησίως, ενώ στην πρωτοβουλία μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και οι μαθητές των σχολείων.


Το συνολικό κόστος της επένδυσης, για τον εξοπλισμό και την παραγωγή 70.000 λίτρων καυσίμου στον δήμο Τρίπολης, που θα καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του, είναι για το πρώτο έτος 0,375 ευρώ ανά λίτρο και για τα επόμενα χρόνια το κόστος παραγωγής είναι μόλις 0,15 ευρώ ανά λίτρο.