Με τη συνδρομή των δήμων, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών μέσω ΚΕΠ


Ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών θα μπορούν να εκδίδουν, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη προχωρήσει στην ενεργοποίηση της Εθνικής Διαδικτυακής Πύλης «Ερμής», μέσω της οποίας θα λειτουργήσει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.


 Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ Κώστα Ασκούνη, ο αρμόδιος υφυπουργός Μανούσος Βολουδάκης κάνει γνωστό ότι το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο σύστημα και ζητεί τη συνδρομή των δήμων προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος ηλεκτρονικός εξοπλισμόςγια τη λειτουργία του.


Με έγγραφό της η ΚΕΔΕ γνωστοποιεί, προς όλους τους δήμους, ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή και ζητεί οι δήμοι να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι βασικό εργαλείο για την ψηφιοποίηση των αρχείων που απαιτούνται είναι οι σαρωτές (scaners). Για το λόγο αυτό ζητείται από τους δήμους να προχωρήσουν στην εξασφάλιση σαρωτών σε όλα τα ΚΕΠ που λειτουργούν στην επικράτειά τους.


Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να εξυπηρετούνται με αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσουν στην εγγραφή τους στην Εθνικής Διαδικτυακή Πύλη και να ταυτοποιηθούν ως χρήστες του συστήματος «Ερμής». Από τη στιγμή που θα εξασφαλίσουν τη ταυτοποίησή τους θα μπορούν, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά το αίτημά τους να λαμβάνουν μια σειρά πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.