Αγροτεμάχια


Από τούδε και στο εξής, πολιτικοί, συνδικαλιστές και παράγοντες του δημοσίου βίου που, κατά σύστημα, «αγρόν ηγόραζαν», θα πρέπει μάλλον να το ξανασκεφτούν.


Για τα αγροτεμάχια -πάσης φύσεως- έρχεται νέος φόρος…


Πηγή: ethnos.gr