Παράταση για ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων

Ολιγοήμερη παράταση παίρνει η έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέσω του Taxis, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος, Η αναβολή οφείλεται στο ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1.


Από φέτος οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση το σύνολο των φορολογούμενων , ανεξαρτήτου ηλικίας ή επαγγέλματος, συμπεριλαμβανομένων και των συνταξιούχων.


Περίπου 1.000.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν «κλειδαρίθμους» προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους. 


Για όσους χρειαστεί να πάνε στις εφορίες υπενθυμίζεται πως η απόκτηση κλειδαρίθμου ολοκληρώνεται σε τρία στάδια:


·         -Υποβάλλεται ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.


·         -Ακολουθεί επίσκεψη στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ, από όπου και χορηγούνται οι κωδικοί (κλειδάριθμος).


·         -Η ενεργοποίηση του κωδικού, που είναι και το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, γίνεται μέσω του TaxisNet.


Φέτος οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν όλα τα εισοδήματα τους, ακόμα και τους τόκους καταθέσεων, τα ομόλογα, τα μερίσματα και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία.