Μόλις το 4,9% των προστίμων καταλήγει στον κρατικό κορβανά


Μόλις το 4,9% των προστίμων που έχουν επιδικασθεί σε φορολογουμένους καταλήγει στα ταμεία του κράτους.
Σύμφωνα με στοιχεία από το TAXISΝet , σε σύνολο 14 δισ. ευρώ που έχουν επιδικαστεί από τα αρμοδία φορολογικά δικαστήρια, έχουν εισπραχθεί μόλις 688 εκατομμύρια ευρώ.
Συνολικά στα δικαστήρια της χώρας, έως το τέλος του 2012 εκκρεμούσε η εκδίκαση 117 χιλιάδων φορολογικών υποθέσεων.