Το Νησί της «φωτιάς»

Το έγγραφο που βλέπετε, εδώ, είναι η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Παραλίου Άστρους, σχετικά με την καταγραφή της περιουσίας, της εν λόγω, Τοπικής Κοινότητας στη θέση Νησί.

Αρκεί μία απλή ανάγνωση για να βγάλει κάποιος το συμπέρασμα ότι, δεν απαντά στις υποδείξεις των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης και αναλώνεται σε μία γενικόλογη και αόριστη απαρίθμηση, η οποία δημιουργεί σύγχυση.

Δείτε, εδώ, το τοπογραφικό διάγραμμα του Νησιού.