Κακοδιαχείριση κοινωφελών περιουσιών

«Φρένο» στην κακοδιαχείριση των εθνικών κληροδοτημάτων και των σχολάζουσων κληρονομιών επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με το νομοσχέδιο για τον «Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών Σχολαζουσών Κληρονομιών». Το νομοσχέδιο προβλέπει:

1. Τη σύνταξη Εθνικού Μητρώου Κληροδοτημάτων και Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών που επιτρέπουν, για πρώτη φορά, την καταγραφή των εν λόγω περιουσιών με τρόπο συστηματικό, ενιαίο και πλήρη, μέσω της ηλεκτρονικής πρόσβασης (online), ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική και διαφανής παρακολούθηση της διαχείρισης αυτών.

2. Τη δημιουργία Μητρώου εκκαθαριστών κοινωφελών περιουσιών, εκτελεστών διαθηκών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών.

3. Την απλοποίηση και αντικατάσταση της χρονοβόρας δικαστικής διαδικασίας του διορισμού κηδεμόνα της κληρονομιάς.

4. Την καθιέρωση τακτικών ελέγχων από εξειδικευμένα πρόσωπα.

5. Τη διεύρυνση του φάσματος των τιθέμενων στη διάθεση του διαχειριστή της περιουσίας χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Πηγή: imerisia.gr