«Ασπίδα» κατά της θαλάσσιας ρύπανσης σε Κύπρο, Ρόδο και Σάμο

Δεκατέσσερα συστήματα ανίχνευσης ρυπογόνων ουσιών στο θαλάσσιο περιβάλλον θα εγκατασταθούν στα λιμάνια της Λεμεσού, της Σάμου και της Ρόδου, στο πλαίσιο του προγράμματος PREMARPOL που αφορά στην πρόληψη και περιστολή της θαλάσσιας ρύπανσης σε εμπορικούς και τουριστικούς λιμένες.
Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστήμιου Κύπρου, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δήμο Ρόδου και την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου και συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 και από εθνικούς πόρους.
Η ανάγκη εφαρμογής του προγράμματος προέρχεται από την συνεχή αύξηση του επίπεδου ρύπανσης των λιμένων, που αναμένεται να επιδεινωθεί και από την διακίνηση σκαφών σε σχέση με τις δραστηριότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων και μεταφοράς πετρελαιοειδών.