Από σήμερα τα δελτία κοινωνικού τουρισμού

Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία χορήγησης των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και των 3ήμερων εκδρομών του ΟΓΑ για 130.000 δικαιούχους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του Οργανισμού.

Το ονόματα των κληρωθέντων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (http://www.oga.gr), και οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλάβουν τα δελτία μέσω των ΚΕΠ όλης της χώρας.

Για την παραλαβή των Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού και Εκδρομών οι δικαιούχοι πρέπει να προσκομίζουν είτε Αντίγραφο της αίτησης συμμετοχής τους και δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο) είτε βιβλιάριο Υγείας ΟΓΑ και δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο).