Η υπερθέρμανση αλλάζει τη συμπεριφορά της θαλάσσιας ζωής

Επιστήμονες, οι οποίοι πραγματοποίησαν τη λεπτομερέστερη έως σήμερα ανάλυση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα, ανακοίνωσαν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας των υδάτων επηρεάζει τη συμπεριφορά της θαλάσσιας ζωής, πυροδοτώντας μεταξύ άλλων γεωγραφικές μετακινήσεις προς τους πόλους και μάλιστα πολύ ταχύτερες σε σχέση με αυτές που έχουν παρατηρηθεί στην ξηρά.

Στη μελέτη συμμετείχαν 18 ερευνητές από επιστημονικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έκθεσή τους,  που δημοσιεύεται στο Nature Climate Change και εντάσσεται στην πέμπτη αξιολόγηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, αποκαλύπτει μεταβολές στους χρόνους αναπαραγωγής, σίτισης και μετανάστευσης των θαλάσσιων ειδών. 

“Η κορυφή της πρώτης γραμμής των θαλάσσιων ειδών μετακινείται προς τους πόλους με ρυθμό 72 χιλιομέτρων ανά δεκαετία κατά μέσο όρο – πολύ ταχύτερα από τα είδη της ξηράς που μετακινούνται προς τους πόλους με ρυθμούς 6 χιλιομέτρων ανά δεκαετία”, δήλωσε η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Ελβίρα Πολοζάνσκα από τον Οργανισμό Επιστημονικών και Βιομηχανικών Ερευνών της Κοινοπολιτείας. “Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας ανεβαίνουν τρεις φορές πιο αργά σε σχέση με τις θερμοκρασίες στην ξηρά.”

Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι τα συμβάντα που ταυτίζονται με την έλευση της άνοιξης λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον τέσσερις ημέρες νωρίτερα απ’ ό,τι στο παρελθόν – ρυθμός διπλάσιος σε σχέση με την ξηρά – αν και σε κάποιους οργανισμούς διαπιστώθηκε επιτάχυνση κατά 11 ημέρες.

Στο πλαίσιο της ανάλυσής τους, οι επιστήμονες μελέτησαν δεδομένα από επτά χώρες που αφορούν αποκλειστικά τα θαλάσσια ζώα και τα οποία αφορούν μια περίοδο τεσσάρων δεκαετιών. Εντόπισαν 1.735 μεταβολές στη θαλάσσια ζωή, τις οποίες απέδωσαν στην κλιματική αλλαγή σε ποσοστό 81%. “Η παγκόσμια αντίδραση των θαλάσσιων ειδών, όπως αποκαλύπτεται εδώ, δείχνει ένα ισχυρό αποτύπωμα της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στη θαλάσσια ζωή”, επισημαίνουν οι ίδιοι στην έκθεσή τους.