Περί ασφαλιστικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών

Σας παρουσιάζουμε μία πρώτη αλλά αρκετά περιεκτική παρουσίαση των νομικών πλαισίων που ισχύουν εγχωρίως και διεθνώς για την εξασφάλιση των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Ελλήνων.  Σε αυτό τον τομέα, σκοπίμως η διοίκηση και οι εκάστοτε κυβερνώντες παραλείπουν να μας γνωρίσουν το σύνολο των Δικαιωμάτων μας με την ίδια σπουδή που μας επιβάλλουν τις ‘υποχρεώσεις’ μας οι οποίες βεβαίως είναι τρομαχτικά υπερβαίνουσες την όποια έννοια υποχρέωσης, στήριξης ή εισφοράς, περισσότερο ή λιγότερο ακραία ανά ταμείο. 
Σας παραπέμπουμε λοιπόν κατ’ αρχάς στα εξής βασικά γεγονότα που ουδείς ποτέ δεν μας ανακοινώνει /πληροφορεί /ενημερώνει και βεβαίως ξεκινάει τουλάχιστον επιπλέον απαιτήσεις Γερμανικών αποζημιώσεων, πέραν των ήδη γνωστών και παγίων, από αποσιωπηθείσες κλοπές και υπεξαιρέσεις με υπαιτιότητα των Ναζί αλλά και βεβαίως σωρεία ευθυνών πολιτικών και δικτατόρων εντός Ελλάδος αρχής γενομένης τουλάχιστον από την δικτατορία της 4ης Αυγούστου :
• τα ασφαλιστικά ταμεία ιδρύθηκαν αποκλειστικά και μόνο με κεφάλαια Πολιτών ( Εργαζομένων και Εργοδοτών και μόνο) κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• η δικτατορία της 4ης Αυγούστου απέσπασε 800.000.000 υγιείς δραχμές του Ελληνικού Κράτους από τα αποθεματικά ΙΚΑ και άλλων ταμείων τα οποία ουδέποτε επεστράφησαν
• το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων των ταμείων εξανεμίσθηκαν λόγω του καταστροφικού πληθωρισμού της Κατοχής επεβλήθη με επιμέλεια της Ναζιστικής Γερμανίας
• το υπόλοιπο εξανεμίσθηκε από την διολίσθηση της νέας δραχμής τα πρώτα έτη μετά την απελευθέρωση ενώ κρατική επιχορήγηση δεν δόθηκε στα πλαίσια της Ανασυγκρότησης της κατεστραμμένης Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία επετεύχθη και πάλι αποκλειστικά από κεφάλαια (βλέπε εισφορές) των ασφαλιζομένων και των εργοδοτών τους τουλάχιστον τα πρώτα συναπτά έτη της Μεταπολεμικής Ελληνικής Εποχής, το οποίο συνέπεια είχε την μαζική μετανάστευση των Ελλήνων προς την Γερμανία κυρίως, και αλλού
Όμως, όλα αυτά επετράπησαν να συμβούν και επιτρέπονται μέχρι και σήμερα να συμβαίνουν κατά παράβαση της Διακήρυξης της Φιλαδέλφειας που κυρώθηκε στην Ελλάδα, που την υπέγραψε, με το Ν.Δ. 399/1947 :
Σύμφωνα με αυτήν ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.
Επί όλων αυτών επισκοπεί το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τα Κράτη μέλη του, εκ των οποίων είναι και η Ελλάδα, δηλαδή από εμάς τους Πολίτες. Διαβάστε το Καταστατικό εδώ.
Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπ’ όψιν, συντάξαμε με πλήρες νομικό σκεπτικό τόσο για το εγχώριο αλλά κυρίως για το Διεθνές Δίκαιο / Δικαιοσύνη το παρακάτω Εξώδικο το οποίο είναι φτιαγμένο σε μορφή φόρμας για να μπορέσετε να προσθέσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και για το δικό σας ταμείο.
Όπως θα δείτε, με το παρόν εξώδικο νομίμως δηλώνετε ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ μέχρι να σας δώσουν απολογισμό και πρόσβαση στο κεφάλαιο σας, είτε ενεργός ασφαλισμένος είτε συνταξιούχος. Ιδιαιτέρως οι συνταξιούχοι να ξέρετε ότι το Κράτος χρωστάει αναδρομικά αποθεματικά στα Ταμεία σας από όπου οφείλει να πληρώσει τις συντάξεις στο ακέραιο (τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένες δηλαδή αυξημένες ώστε να ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης και απόδοσης των κεφαλαίων σας) και όχι μειωμένες.
Εάν δεν είστε έτοιμοι να προβείτε σε Στάση Πληρωμών απλά μπορείτε να απαιτήσετε τα πάντα που απαιτεί το Εξώδικο και να καταθέσετε τις εισφορές σας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Ταμείου σας μόλις σας δοθεί απολογισμός , και να ανακοινώσετε αυτό εντός του Εξωδίκου.
Εάν δεν μπορείτε να το στείλετε εξωδίκως, μπορείτε επίσης να το καταθέσετε προς πρωτοκόλληση ή να το αποστείλετε συστημένα αφού έχετε αφαιρέσει από το τέλος του κειμένου την παραγγελία στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή.
Μόλις εμείς αποστείλουμε το δικό μας θα σας ενημερώσουμε και για τις περαιτέρω κινήσεις.
Επίσης καλούμε κάθε συνδικαλιστικό φορέα και όργανο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια εμπράκτως και όχι με ευχολόγια να αναγκάσουμε την επιστροφή των κλεμμένων στα Ταμεία μας και την πραγματική μας ασφάλιση σε αυτά αντί του μαφιόζικου κεφαλικού φόρου –πληρωμής για το Δικαίωμα στην Εργασία που έχουν καταντήσει, υπέρ της κάστας που ελέγχει την αγορά.
Δείτε το Εξώδικο εδώ
Όλγα και Τάνυα Γεριτσίδου

www.humansupport.gr