2013, γρι – γρι

Η φωτογραφία απεικονίζει αλιευτικό σκάφος στο Παλιό λιμάνι.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο του λιμανιού.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 19 Μαΐου ενεστώτος έτους.
  3. Πρόκειται για αλιευτικό τύπου γρι – γρι, το οποίο προξενεί μεγάλη καταστροφή στη θαλάσσια πανίδα αλλά και χλωρίδα!! και επί του προκειμένου στον Αργολικό κόλπο.
  4. Το Γρι-γρι ή κυκλικό δίχτυ είναι εργαλείο προσέλκυσης ψαριών με φως και σύλληψης με ταχεία κύκλωσή τους. Ο τρόπος αυτός αλιείας γίνεται στην επιφάνεια της θάλασσας μέχρι ένα ορισμένο βάθος, όπου συγκεντρώνονται τα ψάρια προσελκυσμένα από δυνατή λάμπα. Είναι νυχτερινή τεχνική ψαρέματος από βάρκα ειδικά τους θερινούς μήνες και συμπίπτει με την εποχή κατά την οποία τα μεταναστευτικά ψάρια, παλαμίδες, σκουμπριά, κολιοί κ.α., κατακλύζουν τις ακτές μας. Ενίοτε τα γρι-γρι ψαρεύουν και την ημέρα.
  5. Η κατάργηση της παραπάνω τεχνικής ψαρέματος είναι εκ των ων ουκ άνευ.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.