2013, χελώνα

Η φωτογραφία απεικονίζει χερσαία χελώνα να απολαμβάνει την λιακάδα.

Η εικόνα μας παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. Είναι τραβηγμένη σε αυτό το σημείο, δίπλα από τον περιφερειακό δρόμο του Νησιού.
  2. Είναι χρονολογημένη στις 13 Μαΐου 2013.
  3. Πρόκειται για είδος με μεγάλο πληθυσμό στο Νησί του Παραλίου Άστρους και ειδικότερα στη βορεινή πλευρά του, όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι, σχεδόν, ανύπαρκτες.
  4. Η πλούσια, σε είδη, πανίδα και χλωρίδα του Νησιού είναι «άγνωστη» στο πολύ κοινό και γι’ αυτό είναι ικανοποιητικά προστατευμένη από «βέβηλα» χέρια.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη μεγέθυνση της φωτογραφίας.