Σήμα σε Περιφέρειες και Δήμους: «Ψαλίδι» στα κονδύλια του 2014

«Σήμα» για μεγάλες περικοπές στα κονδύλια του 2014 στέλνουν σε Περιφέρειες και Δήμους, εν όψει της κατάρτισης των προϋπολογισμών τους για το επόμενο έτος, τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών.

Καθορίζονται και συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών για τις οποίες τα προϋπολογισθέντα κονδύλια του επόμενου έτους θα πρέπει να είναι χαμηλότερα σε σχέση με φέτος. Ετσι «ψαλίδι» θα μπει σε υπερωρίες, μετακινήσεις προσωπικού, καταναλωτικές και λειτουργικές δαπάνες (δημόσιες σχέσεις, κατανάλωση ηλεκτρικού, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συμμετοχή σε εκθέσεις κ.ά.), επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ακόμη και στα βοηθήματα που χορηγούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε οικονομικά αδύναμους.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι πιστώσεις για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων θα πρέπει να είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με το 2012.

Επίσης, απαγορεύεται ρητά η σύναψη δανείων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Οι παραπάνω… εντολές περιέχονται σε δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις (μία για τους ΟΤΑ και μία για τις Περιφέρειες) που εξέδωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης.

Πιο αναλυτικά, σε αυτές υπογραμμίζεται πως «εν όψει της υποχρέωσης κατάρτισης ισοσκελισμένων, ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν και με δεδομένη την αδυναμία άντλησης δανείων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα».

Οι δαπάνες
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες δαπάνες στις οποίες θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος:

  • Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού, οι οποίες πρέπει να αποβλέπουν στην αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και να εγκρίνονται, αφού πρώτα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησής του εντός του ωραρίου εργασίας.
  • Οι δαπάνες υπηρεσιακών μετακινήσεων, προμηθειών, τηλεφωνικών συνδιαλέξεων (κινητή τηλεφωνία), κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και δημοσίων σχέσεων, συμμετοχή-διοργάνωση εκθέσεων στο εσωτερικό – εξωτερικό, συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις – εκδόσεις λευκωμάτων κ.λπ.
  • Οι πάσης φύσεως προαιρετικές δαπάνες του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 όπως επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους κ.ο.κ.) πρέπει «να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες και επιβεβλημένες, υπό τον περιορισμό της δυνατότητας χρηματοδότησης τους από τις αναμενόμενες εισπράξεις», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Διευκρινίζεται δε πως «οι πιστώσεις που εγγράφονται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων πρέπει να είναι μειωμένες κατά 8,4% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά του οικονομικού έτους 2012».

Εξάλλου, διαμηνύεται προς τους τοπικούς «άρχοντες» πως σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού, τα ποσά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν ή συνέπραξαν στην εκτέλεση της δαπάνης.

Τέλος, για την εγγραφή δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

Πηγή: ethnos.gr