Μέσω ΕΣΠΑ Προχωρά ο Εκσυχρονισμός των Δήμων – Περιλαμβάνει και Φωτοβολταικά για Φωτισμό

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Μιχελάκης υπέγραψε χθες τα τεχνικά δελτία  έργων και δράσεων που ως αντικείμενο έχουν την μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποδοτική λειτουργία των δήμων.

Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει στην αύξηση της απορροφητικότητας του προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παράλληλα βοηθάει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκσυγχρονιστεί, να περιορίσει το κόστος λειτουργίας και να αυξήσει τα έσοδα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από κονδύλια του ΕΣΠΑ (πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση») και σε πρώτη φάση προϋπολογίζεται σε 6 εκ. ευρώ.

Μετά από πολύ καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δήμοι θα έχουν στην διάθεση τους εργαλεία και πόρους να προωθήσουν τομές και παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την λειτουργία και αποδοτικότητα τους και θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.

Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προωθούν συνέργειες που εκτείνονται και στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Μετά από διαβούλευση του ΥΠΕΣ και της ΚΕΔΕ ιεραρχήθηκαν οι θεματικοί τομείς και οι κρίσιμες λειτουργικές περιοχές των Δήμων, οι οποίες απαιτούν εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ή χρήζουν υποστήριξης της εφαρμογής αναδιοργανώσεων, ανασχεδιασμού και απλούστευσης διαδικασιών. Οι κυριότερες επιλογές, που εντάχθηκαν στα τεχνικά δελτία, αφορούν:

* στην απλούστευση και «ηλεκτρονικοποίηση» των οριζόντιων λειτουργιών των Δήμων που περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οικονομική διαχείριση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την παραγωγή τεχνικών έργων κλπ.
* στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πλατφόρμας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παρατηρητήριο τοπικής ανάπτυξης)
* στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων
* στην εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
* στη δημιουργία Κοινής Αρχής Αναθέσεων και Προμηθειών
* στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των τοπικών δημοτικών εσόδων, καθώς και των εσόδων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων
* στην αναβάθμιση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών
* στην υποστήριξη των μικρών νησιωτικών Δήμων, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων και των Πολεοδομικών υπηρεσιών
* στην εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δημοτικών δικτύων οδοφωτισμού και Ύδρευσης – Αποχέτευσης.